Telewizja w Polsce

Za główną osobę, która miała wpływ na losy polskiej telewizji uważa się oczywiście Jana Szczepanika, który wśród tamtejszej ludności medialnej nazywany został polskim Edisonem ze względu na posiadaną wiedzę oraz doświadczenie, które pozwoliło jemu stworzyć telewizję. To właśnie ten człowiek w 1897 roku opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym elektroskop. To urządzenie wykorzystywane ówcześnie było do reprodukowania obrazów na odległość wykorzystując w tymże celu elektryczność. Ten wynalazek odmienił ludzkie życie które kroczyło w sferę rozwoju cywilizacyjnego. W Polsce pierwsze początki telewizji odnotowano w dwudziestoleciu międzywojennym. Taką pierwszą transmisją sygnału było doświadczenie jakie przeprowadziła rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach w 1931 roku. Natomiast dużym wydarzeniem było również rozbudowa nadajnika, która miała miejsce w 1936 roku w Warszawie. To właśnie na szesnastym piętrze wieżowca Prudential zbudowano stację telewizyjną gdzie trwały prace nad tworzeniem programów telewizyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: