Pojęcie prasy

Kolejnym medium, z którym mamy styczność jest oczywiście prasa potocznie znana pod terminem gazeta. Tak, więc prasa jest to ogólne określenie dzienników oraz wszystkich czasopism jakie są dostępne dla każdego człowieka. Za każdą gazetę należy oczywiście zapłacić ściśle określoną kwotę, która wiąże się z naszym kosztem. Zaliczana jest ona również do środków masowego przekazu gdyż w gazecie znajdują się wszystkie najważniejsze wydarzenia z Polski jak również całego świata. Posiada ona charakter informacyjny, który na pewno dostarcza wiele wiedzy z różnych źródeł. Także warto wiedzieć, że samo określenie prasa podchodzi od nazwy maszyny drukarskiej jak również sposobu powstawania owej prasy. Drukowanie kiedyś polegało na odciskaniu liter na papierze jednak z biegiem czasów oraz rozwojem nowoczesnych technologii prasa związana jest z drukowaniem wykorzystując w tym celu specjalne drukarki, które najczęściej podłączone są do komputera na którym znajdują się wszystkie pliki gotowe do druku. Możemy podzielić prasę na miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki oraz wiele innych rodzajów.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: