Funkcje mediów

Każde medium spełnia określone funkcje dzięki, którym odgrywa wżyciu każdego człowieka bardzo ważną rolę. Według Harolda Lasswella najważniejszymi funkcjami mediów były między innymi koordynacja społeczeństwa oraz transmisja wydarzeń kulturalnych, sportowych, transmisja dziedzictwa następnym pokoleniom. Współcześnie ludzie nie wyobrażają sobie życia bez telewizji, Internetu gazety czy też radia. Te wszystkie media towarzyszą nam w naszym codziennym życiu dlatego odgrywają bardzo ważną rolę dla każdego człowieka z osobna. Obecnie najważniejszą funkcją wszystkich mediów jest dostarczanie odbiorcom informacji, które emitowane są w postaci wszelkiego rodzaju dzienników bądź też wydarzeń. To te programy pozwalają ludziom dowiedzieć się o ogólnej sytuacji w naszym kraju jak również co dzieje się ciekawego na świecie w innych państwach. Dostarczają ludziom również rozrywki poprzez programy rozrywkowe w telewizji czy też muzyczne audycje w radiu zaś w gazecie zawsze znajdzie się krzyżówka, którą należy rozwiązać. Tak, więc nie ma medium, które nie było by ważne dla ludzi współczesnego świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: